Skip to main content

Individuální sluchový trénink

Cílem sluchového tréninku <span class=“benaudira“>BENAUDIRA</span> je vyvážit a přizpůsobit centrální sluchové zpracování pomocí pravidelného poslechu individualizovaného tréninkového CD s hudbou, slovem a jinými specifickými zvuky. Tímto způsobem jsou pozitivně ovlivňovány různé problémy jako např. dyslexie, centrální sluchové poškození, poruchy pozornosti, hyperaktivita, poruchy řeči a další.

Náš tým expertů sestává z různých odborníků, jako  logopedi, pedagogové a ergoterapeuti, specialisté na neurofyziologický vývoj a další. Vedoucím odborníkem je Holger Raddatz, který Vás velmi rád obeznámí s různými možnostmi využití sluchového tréninku.

hoeren

Sluch

 • Tinnitus
 • Centrální poškození sluchu / oslabený sluch
 • Hyperacusis (zvýšená citlivost sluchu)
 • Sluchové zpracování a poruchy sluchového vnímání

lesen_und_schreiben

Čtení a psaní

 • Obtíže se čtením a psaním / dyslexie

sprechen

Řeč

 • Opožděný / narušený vývoj řeči
 • Problémy v oblasti tvoření hlásek / artikulace
 • Koktavost
 • Afázie

aufmerksamkeit

Pozornost

 • Problémy s koncentrací
 • Snadná vyrušitelnost
 • Poruchy pozornosti (ADD)
 • Poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • Problémy s pamětí