Skip to main content

Sluchový trénink BENAUDIRA zlepšuje centrální sluchové zpracování.

methode

Cesta slyšených zvuků z vnějšího světa k jejich vnímání mozkem zahrnuje několik kroků.

Zvuk nejprve přichází do vnějšího ucha a prochází vnějším sluchovým kanálem. Potom se dostává k ušnímu bubínku a do středního ucha. Odtud se přenáší do vnitřního ucha, kde se mění na nervové impulzy. Ty se dostávají prostřednictvím sluchového nervu do mozku, kde jsou zpracovávány.

Celý sluchový řetězec musí fungovat správně, aby např. zvuky řeči mohly být optimálně rozpoznány a rozlišeny. I když je problém jen v některém bodě, tak je celé zpracovávání slyšených zvuků narušeno. Jsou-li tyto problémy lokalizovány v oblasti středního a vnitřního ucha, musí být vyšetřeny ORL lékařem a je-li to indikované, léčeny.

Dokonce, i když uši fungují normálně, může být centrální sluchové zpracování zhoršené. Toto narušení se může projevit tak, že daná osoba má příliš jemný sluch. Také se vyskytují případy, že některé vysoké frekvence jsou vnímány příliš citlivě a jiné frekvence nedostatečně. Slyšené zvuky jsou potom zpracovávány nevyváženě.

Mimo to je pro optimální sluchové zpracování nezbytná vyvážená spolupráce obou mozkových hemisfér. Pokud tomu tak není, pak žádné ucho není dominantní, anebo se obě uši v dominanci laterality střídají a slyšené zvuky jsou vnímány se zpožděním nebo v nesprávném pořadí.

BENAUDIRA nabízí možnost zlepšení centrálního sluchového zpracování z hlediska těchto aspektů:

Základem sluchového tréninku je soubor instrumentální hudby, zpěvu, řeči a zvuků, které byly vyvinuty speciálně pro tento účel Holgerem Raddatzem (ve spolupráci se specialisty jiných druhů terapií).

Sluchový trénink je zkomponovaný pro každého klienta individuálně. Během vyšetření se provádějí různé diagnostické testy sluchových schopností. Na základě získaných výsledků je vytvořeno tréninkové CD, které přesně odpovídá potřebám jednotlivého uživatele.

CD se poslouchá doma několikrát týdně, po dobu 10-12 minut, s použitím běžně dostupných sluchátek. Po 6-12 týdnech terapeut provede další testování a opět se vytvoří další stimulační CD upravené podle aktuálního stavu. Celkem se trénink skládá z 3-5 cyklů.