Skip to main content

Když ves zní jako pes, miska jako myška a pije se změní na bije….

lesen_und_schreiben

Když myška zní jako miska a bije se změní na pije….

Problémy se čtením nebo hláskováním jsou často označované jako poruchy čtení a psaní /dyslexie/.

A právě tyto poruchy vyvolávají otázku … kde je příčina?

Existuje mnoho možných příčin vývoje dyslexie. Velmi častou roli v nich sehrávají poruchy sluchového zpracování a vnímání.

Řečové centrum v mozku je taktéž zodpovědné za sluch, čtení a mluvenou řeč.

Poruchy sluchového vnímání a zpracování mohou vyvolávat efekt, že podobně znějící hlásky se nesnadno rozlišují….

Ves zní jako pes, miska jako myška a pije se změní na bije…

Pro dítě, které neumí rozlišit podobně znějící hlásky resp. fonémy je zvládnutí gramatiky samozřejmě velmi náročné.

Sluchový trénink BENAUDIRA pomáhá korigovat centrální sluchové zpracování a zaměřuje se na hlásky, které u dané osoby představují problém.

Z tohoto důvodu jsou instrumentální hudba, písně a namluvené texty individuálně zpracované do výstupu, jehož výsledkem je tréninkové CD.

Nevyvážené vnímání různých frekvencí

 • Pokud vnímáme nerovnoměrně různé výšky tónů /frekvence/, může to způsobovat efekt, že podobně znějící hlásky slyšíme stejně.
 • Mnoho dětí slyší hluboké tóny mnohem citlivěji než tóny vysoké. Ve školním prostředí to znamená, že okolní rušivé zvuky vnímají velmi hlasitě na rozdíl od hlasu učitele.
 • Z toho důvodu je pro takové děti velmi náročné správně porozumět mluvenému slovu. Navíc to na děti klade vyšší požadavky na aktivní poslech, a to snižuje jejich schopnost soustředit se.

Nevyhraněná dominance ucha

 • Za jistých okolností není ani jedno ucho dominantní anebo se obě uši v dominanci střídají.
  Tehdy dochází k tomu, že to, co slyšíme, může být vnímáno se zpožděním nebo s pomíchaným pořadím hlásek.

Interakce s více smyslovými systémy

 • Nerovnováha v tak důležitém smyslu, jako je sluch, taktéž ovlivňuje ostatní smysly. Celý systém vnímání, zpracování a využití vjemů je v nerovnováze. V takovém případě jsou ovlivněné i zrakové vjemy při čtení a psaní.

Možné příznaky problémů se čtením a psaním /dyslexie/ způsobené narušeným sluchovým zpracováním

 • Časté chyby v diktátu
 • Zmatek v podobně znějících hláskách /fonémech
 • Pomalé, koktavé čtení
 • Obtíže s učením
 • Problémy s porozuměním řeči
 • Nejistota v syntaxi /skladbě věty/ a gramatice
 • Problém zachytit některé hlásky ve slovech
 • Schwierigkeiten, Laute aus Wörtern herauszuhören
 • Potíže s porozuměním významu čteného textu, např. rozeznání slov nebo slabik jako celku (ma-ma)
 • Nejistota v rozlišování krátkých a dlouhých hlásek