Skip to main content

Koncentrace a pozornost – ADD a ADHD

aufmerksamkeit

Příčinou nepozornosti a špatné koncentrace může být nevyvážené sluchové vnímání.

Když člověk nemá vyvážené vnímání vysokých a nízkých frekvencí, může slyšet ruchy a šumy hlasitěji než relevantní zvuky.

Dítě například vnímá dopravní ruch u školy, kroky na schodišti nebo učitele ve vedlejší místnosti jako hlasitější než učitele ve své třídě.

Takové dítě rovněž vnímá řeč jako méně hlasitou než hluk způsobený pohybem nohou dětí po podlaze, vrtěním na židli nebo jiným vyrušováním. Přitom by se ale mělo koncentrovat a zaměřit právě na hlas učitele a spolužáků.

Dospělí například mají problém sledovat konverzaci v hlučném prostředí, jako je třeba kavárna, nebo se soustředit při telefonování na otevřeném pracovišti.

Lidé s  nevyváženým centrálním sluchovým systémem musejí vynaložit mnohem víc pozornosti, aby dokázali odfiltrovat okolní ruchy a selektovat je od důležitého obsahu řeči. Toto neustálé úsilí se může snadno narušit.

Takto postižení lidé se těžko koncentrují a jsou snadno vyrušitelní. Udržet pozornost je pro ně příliš vyčerpávající a nedaří se jim koncentrovat se delší dobu.

Někteří své přetížení kompenzují nadměrně aktivním nebo až agresivním chováním. Též mohou mít fyzické příznaky jako bolesti hlavy.

Harmonizace sluchu může u těchto osob eliminovat řadu příčin jejich vyčerpání.
Pro děti se stane snazší vnímat hlas učitele. Budou potřebovat méně energie na učení.
I dospělí se dokážou snáze koncentrovat na důležitý akustický obsah a odfiltrovat hluk.
Výsledkem je uvolnění, které vede k delšímu udržení pozornosti.

BENAUDIRA nabízí postiženým osobám sluchový trénink, který funguje na bázi relaxačního poslechu.